Montessorischool Venray ondertekent Leefstijlakkoord

25 februari 2022
Venray wil de gemeente zijn waar de gezondste jeugd van Nederland woont. Het Leefstijlakkoord dat ondertekend is door bedrijven en scholen en andere organisaties moet daarbij helpen. De Montessorischool is een van de scholen die het ondertekende. Het Leefstijlakkoord stimuleert alle partijen werk te maken van een gezonde leefstijl.
Kinderen gezond laten opgroeien. Dat staat in de ondertitel van het Leefstijlakkoord Venray. JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst)-regisseur Ankie Billekens legt in Venray verbindingen tussen sport, leefstijl en bewegen. Ze is blij dat naast bedrijven en instellingen ook zoveel scholen het akkoord hebben ondertekend. "Een gezonde toekomst begint bij de jeugd. Scholen en kinderopvangorganisaties spelen daarbij een essentiŽle rol."

Klik†hier†om het hele artikel te lezen.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl