Burgerschapsontwikkeling

Binnen montessorionderwijs en -opvoeding op onze scholen neemt ook burgerschapsontwikkeling een vanzelfsprekende plaats in gezien de drie gemeenschappelijke doelen die beide nastreven:
  • ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (tezamen de persoonlijkheid);
  • het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
  • een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.

Bron: JoŽlle de Groot & Martine Lammerts (red.) Visiestuk NMV Innovatief Montessori onderwijs (2016) 10.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl