Kosmisch onderwijs en opvoeding

Montessorionderwijs legt de kern van haar onderwijs bij kosmische opvoeding. †Kosmische opvoeding is een opvoeding die kinderen waardering bijbrengt voor de natuur en alles wat door menselijke samenwerking tot stand is gekomen. Tevens ontwikkelt die de bereidheid van kinderen om in het belang van de gemeenschap te werken en uiteindelijk te streven naar een vreedzame, betere wereld. †In het montessorionderwijs staat die ontwikkeling centraal in de opvoedingsrelatie kind - leerkracht en vormt ze het uitgangspunt voor de opvoeding van kinderen en jongeren, waar onderwijs deel van uitmaakt. Uit de bestudering van de kosmische theorie valt op te maken dat Montessori een totaal onderwijsaanbod voorstond waarbinnen vakoverstijgend gewerkt wordt en waarbinnen de samenhang van de verschillende onderdelen duidelijk gemaakt wordt. Dit voornemen willen we op onze MOZON-scholen tot uitdrukking brengen.

Kosmisch onderwijs en opvoeding leidt kinderen in met betrekking tot de wetmatige, structurele en ontwikkelingssamenhang der dingen en gebeurtenissen, zowel in ruimtelijk, historisch als toekomstig perspectief. Kosmisch onderwijs en opvoeding gaat hierbij uit van het aanbieden van de grootst mogelijke gehelen. Doelstelling hierbij is dat het kind verbanden leert zien, zijn of haar taak en plaats in de wereld leert ontdekken en er zich naar leert gedragen.

Bron: JoŽlle de Groot & Martine Lammerts (red.) Visiestuk NMV Innovatief Montessori onderwijs (2016) 11-12.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl