Over MOZON

MOZON (Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland) is een stichting voor algemeen bijzonder montessorionderwijs met vier basisscholen: Montessorionderwijs in Zuidoost Nederland
Wij zetten ons in voor het bevorderen van goed montessoriondewijs in de regio Zuidoost Nederland. Circa 700 leerlingen bezoeken onze scholen, waar ruim 50 personeelsleden werken.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl