Visie

MOZON bevordert het montessorionderwijs in Zuidoost Nederland.
Montessorionderwijs biedt kinderen een veilige omgeving, waarin ze zich in vrijheid kunnen ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling.

Onze collectieve ambitie
Onze maatschappij is volop in beweging. De invloed van de digitale revolutie maakt dat informatie sneller en omvangrijker voor iedereen beschikbaar is. Er 'moet' meer.
Kinderen die opgroeien in de 21e eeuw hebben te maken met een veelheid van keuzemomenten en omstandigheden die complex zijn. Meer dan ooit dienen ze op vroege leeftijd te leren kiezen, beslissen en na te denken.

De scholen van MOZON hebben de collectieve ambitie om ruimte te creëren voor kinderen in een opvoedingsklimaat volgens de principes van Maria Montessori. Wij zijn hierin richtinggevend met vier kleurrijke regionale Montessoricentra in Helmond, Venlo, Venray en Weert, waarin we - met de kinderdagopvangorganisaties Korein Kinderplein en Montessori Kinderopvang - gedreven werken. In deze centra staan kinderen van 0 tot 13 jaar écht centraal.

MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Wij kijken verder dan de straat of wijk alleen: onze scholen binnen de centra hebben ook een regionale functie. Wij werken er met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. Optimisme, respect voor anderen, humor en plezier zijn hierbij belangrijke kernwaarden.

Onze missie luidt dan ook: 'MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen'.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl