Klachtenregeling MOZON

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie worden afgehandeld. Het bestuur is hiervoor bereikbaar op info@mozon.nl. Indien uw klacht door de school of het bestuur niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen waarbij MOZON is aangesloten. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Over de LKC en over de procedure en reglement leest u meer via www.onderwijsgeschillen.nl. De LKC is te bereiken bij Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

 

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl