Groepen

Op onze scholen streven we naar:
  • evenwichtig opgebouwde groepen
  • maximaal 2 vaste leerkrachten per groep
De opbouw van een groep hangt samen met leeftijd, de verhouding jongens en meisjes en sociale aspecten.

Leeftijdsgroepen
Montessorionderwijs staat voor het principe de perioden van groei als maatstaf te nemen voor de indeling van de heterogene, verticaal in leeftijd opgebouwde, groepen. Er zijn als zodanig geen jaargroepen met kinderen van één leeftijd.
 
In de onderbouwgroep zitten kinderen van 4 tot en met 6 jaar. De middenbouw is voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar; de bovenbouw voor 9 tot en met 12 jaar. Peuters vanaf 3 jaar kunnen dagdelen meedoen in een onderbouwgroep. Tijdens de schoolperiode op onze scholen is een kind een keer de jongste, de middelste en de oudste in de groep. Op deze manier is een kind dat in het gezin bijvoorbeeld de oudste is, ook een keer de jongste in een groep. Dit is een bijzondere ervaring. Aldus kunnen kinderen niet alleen van elkaar leren, ze krijgen ook verantwoordelijkheidsbesef. Kinderen leren rekening te houden met elkaar. Oudere kinderen voelen dat ze al veel kunnen en weten. Ze helpen de jongere kinderen op een vanzelfsprekende manier. Daar leren ze zelf ook van door datgene wat ze zelf hebben geleerd ook toe te kunnen passen door het aan jongere kinderen te leren.

Eigen tempo
Kinderen blijven niet zitten op een montessorischool. Kinderen hoeven dus geen dingen dubbel te doen of te wachten totdat iedereen klaar is met de leerstof. Soms vinden we het zinvol als een kind iets langer over een bepaalde groep doet, we spreken dan van 'verlengen'. Het omgekeerde komt ook voor. Gaat een kind snel door de leerstof? Dan is 'verbreding' in de eigen groep of 'versnelling' door plaatsing in een hogere groep ook mogelijk. We kijken dan samen met ouders of het kind dit ook emotioneel aan kan.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl