Werkkeuze

De kinderen hebben een zekere vrijheid om zelf hun werk te kiezen en in te delen. Leerkrachten leiden dit in goede banen, zodat de werkkeuze aansluit bij de ontwikkelingsfase en mogelijkheden van het kind.

Vrijheid en gebondenheid vormen in het montessorionderwijs een gezond spanningsveld, waarin de leerkracht voortdurend afweegt en keuzes maakt ten aanzien van de mate van vrijheid en de steun door kaders.

Ieder kind geniet daarom de vrijheid om zijn of haar eigen activiteiten te kiezen. De leerkracht verleent en gunt het kind de vrijheid om vanuit intrinsieke motivatie zelfstandig te gaan werken. Ze leren plannen en keuzes maken. Daarbij horen ook afspraken die het mogelijk maken samen te leren. Een rustige werksfeer is bijvoorbeeld zo'n afspraak. Zo is er voor iedereen vrijheid in gebondenheid. Dat betekent iets anders dan vrijblijvendheid; de afspraken gelden voor iedereen.

Deze principiŽle vrijheid getuigt van een groot vertrouwen in de positieve krachten waarover ieder kind beschikt.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl