Weer naar school!

27 augustus 2020
Het was maandagochtend weer dringen op de verschillende schoolpleinen. De zomervakantie is ten einde gekomen en de kinderen mochten eindelijk weer naar school. Wij hebben er weer zin in!

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl