Montessorionderwijs in de praktijk

02 juli 2020
Montessori Magazine ging op zoek naar basale waarden van montessori-educatie en naar praktijkverhalen uit primair en voortgezet montessorionderwijs. Directeur-bestuurder Lex Spee van MOZON aan het woord.
Lees hier het artikel. 

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl