Meet and Greet NMV Netwerk 0-12 jaar

18 november 2019
Het NMV Netwerk 0-12 jaar organiseerde 13 november in Domstad voor haar leden een inhoudelijke avond over de Verbinding en Waartoe zijn we hier.
Met het kersverse nieuwe dagelijks bestuur uit het Netwerk 0-12 jaar, bestaande uit Lex Spee als voorzitter, Irma Pieper als vice-voorzitter en René Derksen als penningmeester kon de avond gestart worden.

Irma Pieper als avondvoorzitter nam ieder mee in deze bijeenkomst voor besturen en
directeuren met haar korte introductie die je onthoudt, als het niet alleen om de cijfers gaat.

Dineke de Korte lichtte de structuur van de NMV toe en gaf aan dat ieder 'zelf de NMV is' die iets brengt en iets haalt binnen de Nederlandse Montessori Vereniging. We willen vooral de inhoud zoeken met elkaar in alle lagen van de Vereniging.

Jaap de Brouwer vanuit het lectoraat gaf een terugkoppeling tot nu toe van het onderzoek over de executieve functies en of ons onderwijs dat bevordert of juist niet.
Vrijheden van kinderen, groepsstructuur en het montessoricurriculum zijn de items die hiertoe worden meegenomen.
Het belangrijkste is dat de mate van vrijheden en toepassing van het montessoriconcept EN die kunnen er alleen toe doen als de montessori-opleiding gevolgd is en de leerkrachten echt weten wat ze doen. De executieve functies zijn de belangrijkste voorspellers van leren en ze zijn te leren. Dan hebben we het over de mentale flexibiliteit, updaten werkgeheugen  en inhibitie.

Lex Spee en Martine Lammerts benadrukten het belang van het waarderend auditen en de bevordering van de montessorikwaliteit op de montessori-instellingen.
De zelfvaluatie vormt de start en de bijbehorende stukken op www.montessorikwaliteit.com geven een goed overzicht van de stappen om te komen tot een NMV-erkenning.
Luisteren is het woord dat past bij het auditen.
We zijn zelf verantwoordelijk voor de montessorikwaliteit. We kunnen leren van en met elkaar EN bepalen ook de afspraken met elkaar wanneer je wel of geen erkenning ontvangt.

"Dit voegt mijn montessori-instelling toe in mijn bestuur" met een zeer interessante werkvorm o.l.v. Egbert de Jong ("zoek de bestuurder en deze is te herkennen aan"…) gaf o.a. de volgende hits: anders evalueren - vertrouwen - meerwaarde - koploper - trots - vrijheid autonomie - eigenwijs - stralende mensen - doorgaande lijn - ik ontwikkeling.
In de interactie bouw je aan het vertrouwen en de NMV-audit werkt daarin mee, het gesprek is daarin belangrijk.
Als je lesgeeft vanuit vertrouwen moet je ook besturen vanuit vertrouwen.
Het is belangrijk om naast de directeur te staan als bestuurder, zoals het ook de leerkracht  s die naast het kind staat.

Duidelijk geworden is dat we met elkaar meenemen: Inspiratie - Verbinding - Hoopvol - Energie met elkaar - Samen maken we - Plezier - Erkenning - Trots.
We organiseren dit een keer in de twee jaar, indien er meer of een andere behoefte is voor de invulling: organiseert het Netwerk samen met het Montessori Ontwikkel Centrum dit graag voor haar leden.
Iedereen bedankt dat voor de aanwezigheid, we zijn geraakt dat we er zijn en met het hart voor het kind, zo sloot Irma Pieper deze avond af.

Maria Montessori en haar pedagogische opdracht: volgend jaar mogen we 150 jaar haar wijze van opvoeding en onderwijs vieren, nou dat doen we met voelbare trots.

 

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl