Risk Factory

07 mei 2019
Stichting MOZON verbindt zich aan Risk Factory Limburg-Noord. Groep 7-8 leerlingen van onze scholen brengen in 2019 een bezoek aan het Limburgse belevingscentrum voor gezondheid en veiligheid.

Leren door beleven
Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat door het ervaren van verschillende levensechte gezondheids- en veiligheidsscenario's de leerlingen zich meer bewust worden van het belang van gezondheid en veiligheid en daar ook verantwoordelijkheid in nemen en naar gaan handelen in hun volgende levensfase.

De gezondheids- en veiligheidsthema's binnen de Risk Factory passen bij het onderwijs van nu en sluiten aan bij praktijkervaringen van de betrokken partners van de Risk Factory.

De scholen van MOZON zullen nog dit schooljaar en anders vanaf schooljaar 2019-2020 een bezoek brengen aan de Risk Factory. De komende jaren wordt onderzoek gedaan naar het maatschappelijk effect op het gebied van bewustzijn en positieve gedragsbeļnvloeding.

Vrijdag 24 mei opent Risk Factory Limburg-Noord officieel haar deuren.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl