NMV regiodag 7 november

02 november 2018
De Nederlandse Montessorivereniging (NMV) kent negen regio's waaronder de regio Zuidoost waarin onze scholen onderverdeeld zijn. Het is best een grote regio m.b.t. de oppervlakte en omvat een gebied van Oss tot Maastricht en van Oosterhout tot Venlo. De regio kent vooral montessorischolen die als eenpitter deel uitmaken van een regulier schoolbestuur.
Twee keer per jaar vergaderen de directeuren van de montessorischolen over onderwerpen die binnen de NMV aan de orde komen. Denk hierbij aan de geformuleerde leerkrachtcompetenties, een nieuw auditsysteem, en hele praktische zaken.
Omdat de fysieke afstand tussen scholen best groot is kennen we elkaar -nog- niet zo goed bedachten we het idee van een -tweejaarlijkse- regiodag met als thema 'Ontmoeten en verbinden'. De eerste regiodag vindt woensdag 7 november plaats. Doel van het ochtendprogramma is om bij de 'buren' te gaan kijken, vragen te stellen en misschien leidt dit zelfs tot meer contact. Maar ook gewoon sfeer proeven en je oprecht realiseren hoe mooi ons onderwijsconcept kan zijn.
's Middags zijn er workshops van AVE-IK, Nienhuis, Saxion en een afsluitende lezing.
Kortom een ambitieuze dag die misschien een opmaat vormt voor een vervolg. Wij wensen iedereen  een leuke en inspirerende dag toe!

 

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl