Zwemprotocol

29 januari 2018
Maandag 29 januari 2018 is het schoolzwemmen / Swim2Play protocol in het zwembad ondertekend door de vertegenwoordigers van de scholen in Weert en Zwembad De IJzeren Man. De scholen en het zwembad hechten grote waarde aan het schoolzwemmen en de veiligheid.

Het zogenoemde "Swim2playprotocol" is door de scholen en het zwembad in gezamenlijkheid opgesteld daarnaast zijn de afspraken in dit protocol opgesteld conform, en getoetst aan, het landelijke VSG-modelprotocol "Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen" zoals vastgesteld door het VSG Legal Network op 22 november 2017.

De scholen en het zwembad beogen met dit protocol de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken, teneinde daarmee de veiligheid voor de leerlingen tijdens het schoolzwemmen/Swim2Play zoveel mogelijk te waarborgen.

Co÷rdinator Swim2Play

Alle scholen en Zwembad De IJzeren Man stellen ieder een co÷rdinator Swim2Play als contactpersoon aan. Deze co÷rdinator evalueert dit protocol tweemaal per jaar. Dit gebeurt vˇˇr de start en tegen het einde van het Swim2Play programma. Er volgt dan een bespreking over de organisatie, veiligheid, inhoud, vervoer en voorgang. Indien nodig wordt het protocol bijgesteld en op bestuurs- en directieniveau bekrachtigd.

Maandag werd het protocol ondertekend door de vertegenwoordigers van de scholen van Stichting Meerderweert (de heer H. Jabben), Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (de heer A.F. Spee MES) en Stichting Zwembad De IJzeren Man (Mw. Y. Botden). De Stichting Eduquaat (de heer R. Beaumont MES) zal op een later moment ondertekenen.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl