Nieuwe onderbouwgroep Montessorischool Weert

26 oktober 2017
Het gaat goed met Montessorischool Weert! Dit is onder andere concreet zichtbaar in het aantal leerlingen dat ingeschreven wordt op de school, met name in de sterk groeiende (onderbouw)groepen.

Stichting MOZON staat voor kwaliteit in het onderwijs en maakt constant afwegingen en keuzes die bijdragen aan deze kwaliteit. Door deze extra onderbouwgroep te starten wordt een voorschot genomen op het verkleinen van de groepen, een veelvuldig besproken onderwerp in het primair onderwijs.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl